ПРО ПРОЄКТ


Культура має значення, особливо у часи війни.
Єдиний державний інвестор у сфері культури, Український культурний фонд (далі - УКФ, Фонд), формує політику через грантову державну підтримку дієвців культури.Ми, громада, можемо вплинути на формування політики, обравши гідних та доброчесних представників від закладів культури та громадських об’єднань.
Ця платформа створена за підтримки Міжнародного фонду "Відродження", в рамках реалізації проєкту "Забезпечення суспільного контролю за прозорістю конкурсу до складу Наглядової ради УКФ та її подальшої діяльності".Метою цього проєкту є підвищення суспільної довіри до Фонду шляхом забезпечення громадського контролю за прозорістю конкурсу до складу Наглядової ради Фонду та її подальшої діяльності.Тож, для реалізації цієї мети, ініціативною групою дієвців культури у партнерстві з незалежним аналітичним центром ГО “Інститут законодавчих ідей” було прийнято рішення об'єднати зусилля.

НАГЛЯДОВА РАДА

Наглядова рада УКФ - це орган управління Фондом, який вирішує головні питання його діяльності.Формується з:● двох осіб, визначених Президентом України,● двох осіб, визначених Міністерством культури та інформаційної політики України (далі - МКІП)● двох осіб - представників закладів культури,● двох осіб - представників громадських об’єднань (далі - ГО)● Голови Фонду, що призначається окремо.

НОВИЙ СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Illustration

Олеся Жураківська

«Київський академічнийтеатр драми і комедії на лівому березі Дніпра»

Компетентність у сфері культури

Бездоганна ділова репутація

Високий суспільний авторитет та визнання у сфері своєї професійної діяльності

Мотивація відсутня

Illustration

Юрій Савчук

Державна організація
Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс

Компетентність у сфері культури

Бездоганна ділова репутація

Високий суспільний авторитет та визнання у сфері своєї професійної діяльності

Мотивація відсутня

FAQ - ЧАСТІ ПИТАННЯ

 • Про дострокове припинення повноваження члена Наглядової ради.

  Повноваження члена Наглядової ради Фонду припиняються достроково у разі:
  подання ним заяви про звільнення з посади за власним бажанням;
  його систематичної відсутності на засіданнях Наглядової ради Фонду без поважних причин (більш як три рази поспіль);
  неможливості виконання ним своїх повноважень за станом здоров’я;
  набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією;
  набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно нього;
  набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або про обмеження його цивільної дієздатності, визнання безвісно відсутнім чи оголошення померлим;
  його смерті;
  прийняття відповідного рішення не менш як двома третинами голосів від загального складу Наглядової ради Фонду, визначеного частиною першою цієї статті, у зв’язку з неналежним виконанням ним обов’язків.

  У разі дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради Фонду - представника закладів культури чи громадських об’єднань проведення процедури обрання нового члена Наглядової ради Фонду здійснюється у такому ж порядку проведення рейтингового інтернет-голосування. Якщо повноваження припинив член Наглядової ради Фонду, що був делегований від закладу культури, то голосують заклади культури. Якщо повноваження припинив член Наглядової ради Фонду, що був делегований від громадського об’єднання - голосують громадські об’єднання.
  Про початок такої процедури має бути оголошено не пізніш як у місячний строк з дня припинення повноважень.

 • Чи потрібно кандидатам на посаду членів Наглядової ради Українського культурного фонду подавати декларації до Національного агентства з питань запобігання корупції

  Попри те, що на членів Наглядової Ради Фонду не поширюється дія законодавства про фінансовий моніторинг, на них покладається обов’язок подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

  Згідно з нововведеннями Закону України «Про запобігання корупції» (далі у даному розділі - Закон), що вступили в дію 20 вересня 2023 року, оскільки Фонд є юридичною особою публічного права, Голова та члени Наглядової Ради Фонду, виходячи з їх функціоналу є посадовими особами юридичної особи публічного права.
  Відповідно до підпункту "а" пункту 2 частини 1 статті 3 Закону особами, які прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування є посадові особи юридичних осіб публічного права. Тож, на Голову та членів Наглядової Ради Фонду поширюються норми Закону щодо декларування.

  Виходячи з цього, та згідно з абзацом 1 частини 3 статті 45 Закону, кандидати які претендують на зайняття посади члена Наглядової Ради Фонду (у нашому випадку) до призначення або обрання на відповідну посаду подає шляхом заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК декларацію кандидата на відповідну посаду.
  Декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому особа подала заяву на зайняття посади (участь у конкурсі) та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року.
  Роз’яснення та відповіді на найбільш поширені запитання, що виникають у суб’єктів декларування під час подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави і місцевого самоврядування, розміщено на відповідних сторінках офіційного веб-сайту НАЗК: https://kyiv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/print-409788.html та https://nazk.gov.ua/deklaraciya

  Якщо ви стали членом Наглядової Ради Фонду, ви зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), за минулий рік (частина 1 статті 45 Закону).

  Якщо ви припинили своє членство у Наглядовій Раді Фонду, то протягом 30 календарних днів з дня припинення відповідної діяльності маєте подати декларацію, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями (абзац 1 частини 2 статті 45 Закону).
  Також, після припинення членства у Наглядовій Раді Фонду, ви зобов’язані до 1 квітня наступного року після року припинення діяльності подати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК декларацію, за минулий рік.

 • Хто такі громадські об’єднання та заклади культури?

  Громадське об'єднання (згідно із Законом України “Про громадські об’єднання”) - це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних та інших інтересів.
  Громадське об'єднання може бути зареєстроване як громадська організація або громадська спілка.
  Громадська організація - це громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи.
  Громадська спілка - це громадське об'єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права.

  Заклад культури (згідно із Законом України “Про культуру”) - це юридична особа, основною діяльністю якої є діяльність у сфері культури, або структурний підрозділ юридичної особи, функції якого полягають у провадженні діяльності у сфері культури.
  До закладів культури загальнодержавного рівня належать:
  державні, національні заклади культури: бібліотеки, музеї, архіви, галереї, заповідники, цирки, театри, філармонії, музичні колективи і ансамблі, культурно-інформаційні та культурно-просвітницькі центри, кіностудії, художні галереї, виставки національного (загальнодержавного) значення тощо;
  заклади освіти сфери культури: мистецькі школи, мистецькі ліцеї, фахові мистецькі коледжі, заклади вищої мистецької освіти.

  До закладів культури місцевого рівня належать:
  комунальні заклади культури: бібліотеки, музеї, галереї, заповідники, виставкові зали, театри, філармонії, концертні організації, мистецькі колективи, кінотеатри, кіновідеопрокатні підприємства, об’єднання, палаци і будинки культури, інші клубні заклади, студії, центри народної творчості, центри народної культури, центри культурних послуг, парки культури та відпочинку тощо;
  заклади освіти сфери культури: мистецькі школи, мистецькі ліцеї, фахові мистецькі коледжі, заклади вищої мистецької освіти.


 • Хто такі РЕР (ПЕП або політично значущі особи) та чи є члени Наглядової ради Українського культурного фонду ПЕП?


  Члени Наглядової Ради Фонду не віднесені до національних публічних діячів, тож не є ПЕП. Тому, на них не розповсюджується дія оновленого законодавства про фінансовий моніторинг.

  Пояснення: Законодавством України закріплено наступні категорії політично значущих осіб: національні публічні діячі; іноземні публічні діячі; діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях; їх пов’язані особи; члени їх сімей.
  Національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції, а саме:
  Президент України, Прем’єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України та їх заступники;
  керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його заступники;
  керівник та заступники керівника Державного управління справами;
  керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до категорії "А";
  Секретар та заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;
  народні депутати України;
  Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України;
  голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів;
  члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;
  Генеральний прокурор та його заступники;
  Голова Служби безпеки України та його заступники;
  Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники;
  Директор Державного бюро розслідувань та його заступники;
  Директор Бюро економічної безпеки України та його заступники;
  Голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голова та члени Антимонопольного комітету України, Голова Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступники, Голова та члени Рахункової палати, Голова та члени Центральної виборчої комісії, голови та члени інших державних колегіальних органів;
  надзвичайні і повноважні посли;
  начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, командувачі Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України;
  державні службовці, посади яких належать до категорії "А";
  керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів;
  керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50 відсотків;
  члени керівних органів політичних партій.

  Виходячи з викладеного, члени Наглядової Ради Фонду не віднесені до національних публічних діячів, тож не є ПЕП. Тому, на них не розповсюджується дія оновленого законодавства про фінансовий моніторинг.